Verzekeringen: verzeker dat wat nodig is
Cyberverzekering net zo zinvol als brandverzekering
Natuurlijk heeft u voor uw bedrijf een verzekering die schade door brand dekt. Maar de kans op brand is tegenwoordig kleiner dan de kans op cyberincidenten. En de risico’s zijn vergelijkbaar: kosten voor herstel, claims, reputatieschade en mogelijke bedrijfsuitval.
Lees meer...

Sommige risicoís zijn te groot om zelf te dragen. Zo leidt brand in veel gevallen tot een faillissement. Bij dit soort aanzienlijke risicoís is verzekeren vaak noodzakelijk. Van Schayk AssurantiŽn inventariseert voor u welke verzekeringen u nodig heeft Ė en welke niet.

Wanneer verzekeren?

U heeft de risicoís binnen uw bedrijf geanalyseerd. Vervolgens bekijken we samen hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet en wat dan de (financiŽle) consequenties zijn. Heeft u een buffer om bepaalde schades zelf op te vangen of is verzekeren verstandiger? Van Schayk AssurantiŽn heeft alle expertise in huis om deze vragen deskundig te beantwoorden. Zodat u zorgvuldig met uw bedrijfsrisicoís om kunt gaan.

De beste verzekeringen voor ondernemers

Wij zorgen ervoor dat u alleen datgene verzekert wat echt nodig is. Wij selecteren voor u de beste verzekeringen voor ondernemers:

Van Schayk AssurantiŽn , hťt adres voor al uw vragen over risicoís en verzekeren

Bij Van Schayk AssurantiŽn vindt u een persoonlijk klankbord voor al uw ondernemersvragen. Van risicoanalyse tot verzekeren en van employee benefits tot pensioen. Bel 043 - 3624239 voor een verhelderend gesprek op ons kantoor in Maastricht


Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.